Účelové dni

Organizujeme účelové dni pre žiakov a študentov. Príprava kvalitného programu účelových dní je z hľadiska časovej a pracovnej vyťaženosti pedagogických pracovníkov náročná. Na prípravu kvalitných disciplín ako je topografia, civilná obrana alebo zdravotnícka príprava, je potrebné vynaložiť veľa času a energie. Zabezpečíme Vašim žiakom kvalitnú a plnohodnotnú prípravu v expozícii Michala Strenka v praktických disciplínach ako sú:

 • hod granátom
 • veliteľský ďalekohľad
 • plazenie s prekážkovou dráhou
 • zdravoveda
 • mínomet s civilnou ochranou
 • topografický terénny prieskum
 • strelecké súťaže
 • bežecké disciplíny
 • pokladovo-orientačné hry

Škola v prírode

Ponúkame priestory, kde by ste mohli organizovať Vašu školu v prírode. Vojenská expozícia Michala Strenka sa postará o kompletné zabezpečenie voľnočasových aktivít a ubytovacích kapacít. Samotná expozícia a jej okolité prostredie prináša žiakom a ich učiteľom veľmi blízky kontakt s prírodou a technické zabezpečenie, ktoré ocení každý pedagóg pri výučbe, kde môže využiť:

 • ubytovanie vo vojenskom štýle priamo v expozícii
 • kvalitné sociálne zariadenie
 • vlastné spoločenské priestory
 • možnosť zabezpečenia stravy
 • samostatný priestor určený na výučbu s multimediálnym zabezpečením
 • rozľahlý komplex kvalitne udržiavaných lesoparkov s turistickým značením a množstvom priestoru na výučbu v prírode alebo na turistiku
 • prehliadka vojenskej expozície
 • pokladovo-orientačné hry
 • hodiny dejepisu na vybranú tému – prednášky na tému I. a II. svetovej vojny
 • civilná obrana – nácvik použitia plynovej masky a ochrana pred chemickým útokom

Edukačné pobyty

Vojenská expozícia Michala Strenka zabezpečuje edukačné pobyty zamerané na tému medzivojnovej a vojnovej histórie z obdobia I. a II. svetovej vojny. Zabezpečujeme komplexné ubytovacie kapacity s možnosťou stravovania spojené s edukačným programom. Náš vlastný sprievodca sa postará o odborný výklad doprevádzaný množstvom vystavovaných exponátov.

 

 

Kontaktuje nás:
Ing. Katarína Ilkovičová
0907 996 342
info@noms.sk

Partneri

Podporili nás

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
podporilo v rámci dotácie na rok 2022 projekt

Rozšírenie Vojenskej expozície MICHALA STRENKA:
kancelária - byt správcu expozície - komunitné centrum expozície

sumou 15 000,- €


Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
podporilo v rámci dotácie na rok 2023 projekt

Zrekonštruovanie zbierkových predmetov VHÚ, ktoré sú v dlhodobom prenájme
sumou 15 000,- €