Vojenská expozícia Michala Strenka je realizovaná formou vonkajšej aj vnútornej prezentácie, ktorou  približuje hlavne obdobie II. svetovej vojny. Bez nenávisti a predsudkov vzdáva úctu všetkým zúčastneným stranám dotknutým vojnovým konfliktom vytvorením pavilónov jednotlivých krajín. Poukazuje na krutosť, následky zbabelosti, ale aj česť a hrdinstvo. Samotné umiestnenie expozície má symboliku v tom, že počas II. svetovej vojny na Ľubovnianskom hrade sídlilo nemecké trestné komando. Okrem predstavenia osoby Michala Strenka ponúka expozícia možnosť prejsť sa po realisticky vybudovanom zákope v celkovej dĺžke vyše 100 metrov a v jeho okolí možnosť vidieť niekoľko podzemných bunkrov a delostreleckých batérií. Návštevníci môžu v expozícii vidieť pozemnú a leteckú techniku. Expozícia obsahuje aj veľkú zbierku palných zbraní prevažne z obdobia II. svetovej vojny, ale aj zbrane povojnovej produkcie. Časť expozície venuje aktuálnym vojnovým konfliktom a pôsobeniu našich vojakov v týchto konfliktoch a jednotlivých mierových misiách.

Hlavné ciele projektu Vojenskej expozície Michala Strenka

 • pripomenúť si pamiatku padlých v II. svetovej vojne a účasť našich rodákov na protifašistickom odboji v našom regióne a vo svete,
 • zanechať odkaz pre súčasnú generáciu, že každá vojna prináša len skazu a úpadky, ktoré podlamujú prapodstatu ľudskej civilizácie a smerujú k zániku ľudstva ako celku,
 • osloviť hlavne mladú generáciu, čo všetko vojna so sebou prináša a zároveň vekovo staršej generácii pripomenúť, že nikdy nesmieme zabudnúť na utrpenia našich rodičov a starých rodičov z vojny,
 • vzdať pamiatku a hold osobnosti Michala Strenka, rodáka pôvodom z obce Jarabina
 • priamo v priestoroch expozície postupne vybudovať pamätník osobnosti Michala Strenka, (prípadne aj iným našim rodákom), kde sa budú konať pravidelne pietne pamiatky so všetkými poctami, ktoré tomu prináležia,
 • vybudovať pavilóny vojenskej historickej techniky s insígniami príslušnosti k danej štátnosti, resp. národnosti, ktoré vo vojne bojovali a umierali,
 • prezentácia vojenskej  techniky – využiť možnosti zapožičania vojenskej techniky a historických zbierok z ministerstva obrany a ministerstva kultúry pre účely rozbehnutia celého projektu,
 • organizovanie ukážok historických bitiek a bojov nadšencami vojenskej histórie, v spolupráci s armádou SR spropagovať aj účasť našich vojakov v súčasných mierových misiách a ich pôsobením v krajinách ohrozenými vojnovými konfliktami,
 • nadviazať spoluprácu aj so zahraničnými partnermi, ktorým myšlienka zriadenia expozície bude sympatická a blízka; hlavne osloviť stranu USA,  kde osobnosť Michala Strenka v kontexte II. svetovej vojny niečo znamená,
 • osloviť odborníkov a znalcov histórie II. svetovej vojny a s využitím ich odbornosti písomne vo vnútornej časti expozície zdokladovať historické pramene jednak viažuce sa na osobnosť M.S a jednak na boje počas vojny v našom regióne,
 • spolupráca so všetkými subjektmi, ktoré akýmkoľvek spôsobom podporia myšlienku zriadenia vojenskej historickej expozície,
 • v konečnom dôsledku zatraktívniť ľubovniansky región a podhradie pre všetkých turistov a návštevníkov mesta Stará Ľubovňa a celého prešovského regiónu,
 • populárnou formou zaujať školskú mládež a ostatné vzdelanostné inštitúcie s ponukami organizovania zájazdov v našom regióne,
 • organizovať detské tematické tábory a atraktivity, ktoré budú podporovať telesný a duševný rozvoj detí a mládeže
 • udržiavať vybrané druhy techniky vo funkčnom stave tak, aby mohli byť nasadzované v regióne pri mimoriadnych udalostiach a živelných pohromách na princípe dobrovoľnej záchrannej skupiny

Partneri

Podporili nás

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
podporilo v rámci dotácie na rok 2022 projekt

Rozšírenie Vojenskej expozície MICHALA STRENKA:
kancelária - byt správcu expozície - komunitné centrum expozície

sumou 15 000,- €


Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
podporilo v rámci dotácie na rok 2023 projekt

Zrekonštruovanie zbierkových predmetov VHÚ, ktoré sú v dlhodobom prenájme
sumou 15 000,- €


Nadácia Penta v roku 2023 finančne podporila sumou 5000 Eur
Vojenskú expozícu Michala Strenka pre potreby zreštaurovania zbierkových predmetov.