Vojensko historická expozícia

PROJEKT

Pod záštitou ministerstva obrany Slovenskej republiky
Dokument
Pod záštitou mesta Stará Ľubovňa
Dokument
Cieľom projektu je okrem iného vzdať pamiatku a hold osobnosti Michala Strenka, ktorého meno bude niesť aj táto expozícia a ktorému ako osobnosti nebolo dopriate viac pozornosti. V rámci expozície mu bude venovaný samostatný priestor.
Projekt bude realizovaný formou vonkajšej a vnútornej vojenskej expozície, ktorou chceme priblížiť hlavne obdobie II.sv. vojny. Bez nenávisti a predsudkov vzdať úctu všetkým zúčastneným stranám dotknutým vojnovým konfliktom vytvorením pavilónov jednotlivých krajín. Chceme poukázať na krutosť, následky zbabelosti, ale aj česť a hrdinstvo.

Samotné umiestnenie expozície má symboliku v tom, že počas II. sv. vojny na Ľubovnianskom hrade sídlilo gestapo. Ľubovniansky hrad navštívilo v roku 2015 - 143 550 turistov.

Návštevníkov chceme zaujať pútavou a modernou formou pri prehliadke realisticky vybudovaných zákopov, bunkrov, delostreleckých batérii a samotnej vojenskej techniky. Časť expozície venujeme aktuálnym vojnovým konfliktom a pôsobeniu našich vojakov v týchto konfliktoch a jednotlivých mierových misiách.

VIZUALIZÁCIE EXTERIÉRU

Galéria vojenskej expozície