SME TÁBOR, V KTOROM ŤA ČAKÁ TEN PRAVÝ AIRSOFT, DOBRODRUŽSTVO A MNOŽSTVO NEZABUDNUTEĽNÝCH ZÁŽITKOV.

Sme jednoducho Airsoftový športový tábor v réžii Slovenskej Airsoftovej Asociácie, ktorý ti poskytne to najlepšie, čo môžeš v airsofte zažiť!

 

Leto je už onedlho tu a s ním prichádza aj náš Airsoftový tábor, na ktorom ponúkame nezabudnuteľné zážitky plné zábavy, dobrodružstiev a pevných priateľstiev.

Airsoft ako hra alebo šport, veľmi pozitívne vplýva na rozvoj duševnej a fyzickej kondície. Jasné pravidlá učia pokore, rozvážnosti, cieľavedomosti, rešpektu a prirodzenej obozretnosti. Štýl hry, ktorý sa v airsofte používa, rozvíja osobnostnú sebareflexiu a buduje tímového ducha.

Na airsoftovom tábore zažiješ to najlepšie, čo airsoft môže dať. Vďaka profesionálnym inštruktorom a Slovenskej Airsoftovej Asociácii, zažiješ iný rozmer airsoftu než aký si zažil doteraz. Inštruktori v tábore sú z okruhu najlepších skúsených hráčov airsoftu.

 

Vyskúšaš si všetky typy airsoftu
 • Airsoft ako športová disciplína, ktorá prináša množstvo zábavy, akcie a adrenalínu.
 • Milsim airsoft pre pokročilých ti ukáže druhú tvár airsoftu, ktorá ťa naučí viac než len samotnú hru. Naučí ťa zvládať rôzne kritické situácie a odštartuje rozvoj osobnosti na maximum.
 • Milsim Larp airsoft a výučba Fair Play Game z teba spraví človeka so správnymi hodnotami a všetko to, čo si doteraz nechápal ti zapadne ako skladačka puzzle.
Naučíš sa plno užitočných vecí
 • Kurz orientácie v prírode: základy orientácie v prírode ťa hneď zoznámia s prostredí, v ktorom budeš pôsobiť nasledujúcich 7 dní. Svetové strany, orientácia na mape a navigovanie budú pre teba po tomto kurze hračkou.
 • Kurz rádiokomunikácie: naučíš sa ako správne komunikovať cez vysielačku a zistíš ako efektívne zvládať rôzne úlohy, ktoré budeš dostávať na diaľku od hlavného veliteľstva.
 • Kurz zdravovedy: zdravoveda z teba spraví zodpovedného parťáka, ktorý si bude vedieť poradiť v každej kritickej situácii, ktorá by mohla ohroziť tvoj tím a jeho misiu v simulácií.
 • Kurz prežitia v prírode: prežitie v prírode je základom každého skauta, vojaka a prieskumníka. Tento kurz ťa naučí základným pravidlám a princípom, ktoré zvýšia tvoje šance na prežitie.
Oboznámiš sa s pravidlami a fair play game
 • Bezpečnosť ochrany zdravia v tábore a poučenie o pravidlách tábora. Bezpečnosť a pravidlá tábora sú prísne kontrolované a v prípade opakovaného porušovania pravidiel si vyhradzujeme priestor na prepustenie účastníka z tábora!
 • Teória a používanie airsoftových zbraní ti ukáže správnu cestu ako bezpečne, rozumne a cieľavedome používať zbraň tak, aby jej použitie bolo plne uvedomelé a maximálne zodpovedné. Airsoftová zbraň je najlepšia cvičná zbraň, s ktorou si môže človek bezpečne osvojiť základné návyky používania zbraní všeobecne.
Nadobudneš vzácne skúsenosti a nezabudnuteľné zážitky
 • Budeš majstrom v taktickej streľbe vo všetkých disciplínach: nácvik streľby na terče ťa intuitívne prepojí s tvojou zbraňou a cieľom. Zlepšia sa tvoje reflexy, presnosť a začneš si uvedomovať všetky fyzikálne zákonitosti, ktoré sú potrebné k presnému zásahu
 • Osvojíš si tiché podávanie ručných signálov: tichý presun a kvalitné podávanie informácií sú základom úspechu každej hliadky. Preto ťa neminie kurz základných bojových signálov.
 • Nácvik taktických formácií ťa vždy udrží v hre: s tvojim tímom sa neraz dostaneš do situácie, ktorá si bude žiadať urgentné a rýchle rozhodnutie. Práve nácvik bojových formácií a manévrov ti pomôže zvládnuť kritické situácie, ktoré môžu ohroziť tvoju misiu.
 • Naučíš sa ako fungujú patroly, hliadkovanie a prieskum: patrola a hliadkovanie ťa naučia ako preskúmať nepriateľský terén bez toho, aby si ťa nepriateľ všimol. Zároveň sa naučíš ako brániť svoje teritórium tak, aby ťa nič neprekvapilo.
 • Taktika, stratégia a plánovanie ťa dostanú k tvojmu cieľu: príprava bojového plánu je proces plánovania misie v ktorom sa udáva vzdialenosť, rádiová komunikácia, ciele, ústupové body, trasy presunu a dodatočné zmeny rozkazu. S plánom budeš pripravený na všetko.

 

 

Zoznam turnusov

Harmonogram, tréning a hry sú prispôsobené pre každú vekovú kategóriu.

1. turnus (3.7. - 9.7.2022) - od 10 rokov kategória základ kadeti aj pokročilí strelci


2. turnus (17.7. - 23.7.2022) - od 13 rokov kategória pokročilí strelci


3. turnus (7.8. - 13.8.2022) - od 10 rokov kategória základ kadeti aj pokročilí strelci


Počet výstroje na zapožičanie je obmedzený!
1.turnus: voľných   0 kusov airsoftovej výstroje 
2.turnus: voľných 12 kusov airsoftovej výstroje
3.turnus: voľné  4 kusy airsoftovej výstroje

Počet voľných miest na turnus:
1. turnus: voľných 5 miest z 50 - nábor uzavretý
2. turnus: voľných 0 miest z 50 - nábor uzavretý
3. turnus: voľných 0 miest z 50 - nábor uzavretý


nezisková organizácia Michala Strenka si vyhradzuje právo, v prípade nízkeho počtu prihlásených účastníkov, zmeniť termín, prípadne zrušiť turnus.

Dôležité dokumenty

Čo si zobrať do tábora?
Všeobecné podmienky
Facebook stránka našej organizácie

 

Prihláška

Prihláška do tábora: 248,- Eur
Airsoftová výstroj: 60,- Eur

Kontakt

Vedúci personál

Peter Štefančík
Telefón: +421 948 377 526
Katarína Ilkovičová

Telefón: +421 907 996 342

 

 

Často kladené otázky

Pripoistenie detí do tábora

Aj keď je bezpečnosť účastníkov na prvom mieste, odporúčame vám pripoistiť svoje deti počas tábora. Cena poistenia je 6,60 EUR na celú dobu tábora. Ak sa rozhodnete pripoistiť svoje dieťa, zaškrtnite v prihláške kolónku "chcem poistiť svoje dieťa".

O airsoftových zbraniach všeobecne

Upozorňujeme, že na tábore budú prebiehať hry s airsoftovými zbraňami. Všetci účastníci budú poučení o pravidlách bezpečnosti a manipulácie s airsoftovou zbraňou a ich dodržiavanie bude sústavne kontrolované. V prípade porušenia bezpečnostných pravidiel bude hráč vylúčený z hry. Ak sa tieto porušenia budú opakovať, organizátor si vyhradzuje právo vyradiť účastníka z tábora! Airsoftové zbrane rodičia odovzdávajú svojim deťom pri vstupe do tábora v nepriehľadnom obale. Účastník na airsoftovom tábore musí mať airsoftovú zbraň, nabíjačku , 2x batériu, okuliare alebo masku a vlastné strelivo 6mm (4 000 ks). V prípade ak nemáte airsoftovú výstroj, môžete si ju zapožičiať od nás. V tom prípade v prihláške zaškrtnite políčko “Chcete zapožičiať dieťaťu airsoftovú výstroj? “
Upozorňujeme, že počet výstroje je obmedzený. V cene 59 EUR za výstroj je zahrnuté: airsoftová zbraň, okuliare, maska, nabíjačka, batérie, taktická vesta a 4 000 ks 6mm streliva.

Ako to je so stravovaním?

Stravovanie v našom tábore prebieha 5x denne. Zabezpečené sú raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. Jedálniček je nutrične vyvážený a zodpovedá potrebám detí od 10 do 18 rokov. Ak má vaše dieťa špeciálne stravovanie, alebo drží nejakú diétu, žiadame vás, aby ste nás na to upozornili v prihláške (kolónka "Vaše otázky a pripomienky") a taktiež nás na to upozornili pri nástupe do tábora.

Je tábor vhodný pre moje dieťa?

Harmonogram a program tábora je prispôsobený tak, aby ho zvládal každý účastník vo veku od 10 do 18 rokov. Tábor je vhodný pre každé dieťa a program je nastavovaný individuálne. Individuálny program zabezpečuje rovnomerne rozloženie náročnosti a zaťaženia pre každú skupinu/ jednotlivca. Výnimky môžu nastať iba vtedy, ak má vaše dieťa problém s fyzickou námahou alebo iný osobný problém, o ktorom viete, že ho môže obmedzovať pri pohybových aktivitách - choroby, pooperačné následky, iné zdravotné ťažkosti. Žiadame vás, aby ste nás na to upozornili v prihláške (kolónka "Vaše otázky a pripomienky") a taktiež nás na to upozornili pri nástupe do tábora.

Pravidlá tábora

Samotné vedenie tábora a všetci inštruktori podliehajú hierarchickému veleniu, ktoré je založené na jasných pravidlách. Tieto pravidlá platia aj pre účastníkov tábora. Každý inštruktor dohliada na dodržiavanie pravidiel etiky, morálky, bezpečnosti a slušného správania. Ak účastník poruší pravidlá, je napomenutý svojím družinovým inštruktorom. Ak sa porušenie opakuje, je účastník napomenutý hlavným vedúcim tábora. Ak sa porušenie opäť opakuje, je účastník napomenutý na rannom nástupe pred všetkými účastníkmi tábora. V prípade opakovaného porušenia je účastník vylúčený z tábora. V takomto prípade nemá účastník právo žiadať o vrátenie peňazí za tábor.

Čo tábor účastnikom prinesie?

Prioritou airsoftového športového tábora je priblížiť deťom airsoftový šport a naučiť ich, ako ho správne a bezpečne praktizovať aj v budúcnosti. Snažíme sa deti naučiť všetky aspekty tohto športu a priblížiť im aké krásne a pozitívne zážitky pri ňom môžu dosiahnuť. Airsoft je jeden z mála športov, ktorý má veľké rozhranie fantázie a nie je zbytočne obmedzovaný uzavretými pravidlami ako napríklad pri futbale alebo inom ihriskovom športe. Práve veľká rozmanitosť rôznych simulácií v airsofte pozitívne vplýva na duševný a fyzický rozvoj osobnosti. Airsoft kladne vplýva aj na tímovú spoluprácu a poskytuje účastníkom veľkú možnosť zapojenia sa do rozmanitých úloh v hre, v ktorých si každý nájde to, čo ho najviac baví. Sebarozvoj pri tomto športe je jeden z najpozitívnejších aspektov airsoftu. Preto sme sa rozhodli robiť to, čo deťom naozaj prospieva.

Kde sa tábor koná?

Tábor sa koná priamo vo Vojenskej expozícii Michala Strenka a jej okolí. Lesopark nad ľubovnianskym hradom poskytuje široké možnosti pre airsoft a tábory v prírode. Prostredie si môžete obzrieť cez google mapu.

Ako je zaistená bezpečnosť tábora?

Bezpečnosť je v našom tábore na prvom mieste! Všetky aktivity a práca s deťmi podliehajú prísnym pracovným postupom. V našich táboroch používame systém hierarchického velenia inštruktorov. Kontroly bezpečnosti sú vykonávané vždy pred a aj počas všetkých aktivít.

Kto je organizátorom tábora?

Organizátorom tábora je Nezisková organizácia Michala Strenka, ktorá má tím skúsených a zodpovedných vedúcich inštruktorov. Títo boli vyškolení ako hlavný vedúci, zástupca hlavného vedúceho, oddielový vedúci a inštruktor oddielového vedúceho pre zotavovacie akcie ako aj pre všetky akcie, ktoré sú organizované v zmysle Zákona 281/2001 Z.z., s dôrazom na povinnosti usporiadateľa, jeho táborových pracovníkov a všetko čo s tým súvisíhlavný vedúci, zástupca hlavného vedúceho, oddielový vedúci a inštruktor oddielového vedúceho pre zotavovacie akcie ako aj pre všetky akcie, ktoré sú organizované v zmysle Zákona 281/2001 Z.z., s dôrazom na povinnosti usporiadateľa, jeho táborových pracovníkov a všetko čo s tým súvisí. V tábore je zabezpečený zdravotnícky personál, ktorý je vždy pripravený pre účastníkov tábora.

Čo všetko je v cene?

V cene tábora je všetko, čo účastník bude potrebovať - ubytovanie v podzemných bunkroch alebo vo vojenských stanoch priamo vo Vojenskej expozícii Michala Strenka s moderným sociálnym zázemím, strava 5x denne, pitný režim a celodenný program pod dohľadom skúsených inštruktorov. O dopravu účastníka na tábor a z neho sa rodič stará sám. Odporúčame pribaliť aj vreckové vo výške 25 EUR, ktoré deťom stačí na nákup maličkostí, prípadne na výlet. Rodičom odporúčame poistiť deti cestovným poistením (6,60 EUR na celé obdobie tábora).

Ako objednať tábor?

Tábor si môžete jednoducho objednať vyplnením tejto internetovej prihlášky. Za záväzne prijatú sa prihláška považuje až po zaplatení celej ceny tábora. Po vyplnení prihlášky a jej následnej úhrade Vám zašleme potvrdzovací e-mail, v ktorom vás budeme informovať o jej prijatí a zaplatení tábora.

Je tábor akreditovaný?

Naše tábory sú akreditované a spĺňajú všetky hygienické normy. Tábor sa koná priamo vo Vojenskej expozícii Michala Strenka s ubytovaním v podzemných bunkroch a vojenských stanoch. Kapacita lôžok v zemliankovom ubytovaní je 36 osôb. Kapacita lôžok vo vojenských stanoch je 30 osôb. Stany a zemlianky sú vykurované vlastným centrálnym kúrením. Každý účastník tábora má svoju posteľ a úložný priestor slúžiaci na odkladanie osobných vecí a vybavenia. Objekt je vybavený vlastným hygienickým a sociálnym zariadením rozdeleným osobitne pre ženy a mužov.

Rozhodli ste sa, že chcete odhlásiť dieťa z tábora a požadovať vrátenie peňazí ?

Chápeme našich zákazníkov, a preto sa snažíme poskytnúť čo najlepší servis a pomôcť Vám riešiť Vaše problémy.
V prípade odstúpenia od objednávky nás prosím kontaktujte telefonicky.

 • 100 % garanciu vrátenia peňazí za tábor si môžete uplatniť  do 31.5. daného roka  (vrátená vám bude plná suma aj za poistenie a výstroj )
 • Ak účastníka odhlásite z tábora v období od 1.6. daného roka do začiatku Vášho tábora, účtujeme si storno poplatok vo výške 50% zo sumy tábora.
 • Ak odhlásite účastníka kvôli neočakávaným zdravotným problémom v období od 6.6. daného roka do začiatku Vášho tábora vraciame 70% zo sumy tábora (platí len, ak nám zašlete potvrdenie o ošetrení lekárom )

(neplatí pre výstroj a poistenie, za ktoré vám bude vrátená plná suma )

Partneri