Chceme sa poďakovať Vám všetkým, ktorí ste nás minulý rok podporili a stále podporujete a zároveň sa na Vás opäť obraciame s prosbou o darovanie 2% z Vašich daní.

Darujte 2% na podporu rozvoja neziskovej organizácie Michala Strenka.

Nič Vás to nestojí a nás tým naozaj podporíte, aby sme v tom, čo robíme, mohli byť ešte lepší.

  • Ak ste zamestnanec a daňové priznanie za Vás podáva zamestnávateľ, stačí vyplniť Vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby,  doložíte k nemu  Potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad.
  • Ak si daňové priznanie podávate sami, tak vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov a podáte osobne alebo poštou do 31.marca na daňový úrad príslušný podľa Vášho trvalého pobytu alebo elektronicky.
  • Právnické osoby poukazujú 2% dane z príjmov prostredníctvom daňového priznania právnických osôb.

 

Vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
Potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania

Partneri

Podporili nás

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
podporilo v rámci dotácie na rok 2022 projekt

Rozšírenie Vojenskej expozície MICHALA STRENKA:
kancelária - byt správcu expozície - komunitné centrum expozície

sumou 15 000,- €


Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
podporilo v rámci dotácie na rok 2023 projekt

Zrekonštruovanie zbierkových predmetov VHÚ, ktoré sú v dlhodobom prenájme
sumou 15 000,- €