Program pre školy

Škola v prírode

Organizujete účelové dni pre svojich žiakov? Príprava kvalitného programu účelových dní je z hľadiska časovej a pracovnej vyťaženosti pedagogických pracovníkov náročná. Na prípravu kvalitných disciplín, ako je topografia, civilná obrana alebo zdravotnícka príprava, je potrebné vynaložiť veľa času a energie. Zabezpečte svojim žiakom kvalitnú a plnohodnotnú prípravu v expozícií Michala Strenka v praktických disciplínach ako sú:

 • hod granátom
 • veliteľský ďalekohľad
 • plazenie s prekážkovou dráhou
 • zdravoveda
 • mínomet s civilnou ochranou
 • topografický terénny prieskum
 • strelecké súťaže
 • bežecké disciplíny
 • pokladovo-orientačné hry

Časová náročnosť:
3-6 hod., resp. podľa dohody (podľa požadovaných disciplínach a počtu detí)
Finančná náročnosť:
2-12€/dieťa (podľa požadovaných disciplínach a počtu detí)

Účelové dni

Hľadáte priestory, kde by ste mohli organizovať Vašu školu v prírode? Vojenská expozícia Michala Strenka sa postará o kompletné zabezpečenie voľnočasových aktivít a ubytovacích kapacít. Samotná expozícia a jej okolité prostredie prináša žiakom a ich učiteľom veľmi blízky kontakt s prírodou a technické zabezpečenie, ktoré ocení každý pedagóg pri výučbe.

Ponuka obsahuje:
 • ubytovanie v o vojenskom štýle priamo v expozícii
 • kvalitné sociálne zariadenie
 • vlastné spoločenské priestory
 • chutné stravovanie zabezpečuje reštaurácia U grófky Isabelly nachádzajúca sa len 20 metrov od našej expozície
 • samostatný priestor určený na výučbu s multimediálnym zabezpečením
 • rozľahlý komplex kvalitne udržiavaných lesoparkov s turistickým značením a množstvom priestoru na výučbu v prírode alebo na turistiku
 • prehliadka Vojenskej expozície so sprievodcom
 • 1x orientačno-pokladový pochod so sprievodcom.
 • magnetky Vojenskej expozície pre všetkých účastníkov školy v prírode
Bonus balíček, v ktorom nájdete následovné služby:
 • technické zabezpečenie v rámci terénnych vozidiel alebo pomôcok potrebných na organizáciu hier a rôznych športových disciplín
 • skúsený turistický sprievodca a animátor, ktorý Vám pomôže s organizáciou školy v prírode počas celého pobytu
 • zaujímavé programy na každý deň, zahŕňajúce rôzne turistické pochody, kurzy prežitia v prírode, topografické hry, pokladové hry alebo larp hry, v ktorých si deti zlepšujú komunikačné schopnosti
 • prehliadka Ľubovnianskeho hradu a skanzenu alebo plaváreň v meste Stará Ľubovňa
 • ako darček tričko a magnetka Vojenskej expozície + sladká odmena za športové disciplíny
Cena:
Škola v prírode s plnou penziou - 116 €/žiak/5 dní
Bonus balíček - 34 €/žiak
Zdravotník pre vašu školu v prírode na celých 5 dní - 350 € (ohlásiť najneskôr 30 dní pred začatím školy v prírode)
Ceny platia pri počte 20 žiakov a viac. V prípade menšieho počtu žiakov cena dohodou.

Edukačné pobyty a zájazdy

Vojenská expozícia Michala Strenka je jediným edukačným centrom na Slovensku, ktoré zabezpečuje 1-dňové edukačné zájazdy a 2-dňové edukačné pobyty na tému medzivojnovej a vojnovej histórie z obdobia 1. a 2. svetovej vojny. Zabezpečujeme komplexné ubytovacie a stravovacie kapacity spojené s edukačným programom. Náš vlastný sprievodca sa postará o odborný výklad doprevádzan množstvom exponátov a informačných panelov.

1-dňový edukačný zájazd:
 • prehliadku expozície so sprievodcom - 5 €
 • prehliadka Ľubovnianskeho hradu a skanzenu - 3 €
 • prehliadka Stredovekého vojenského tábora - 3 €
 • možnosť rezervácie stravovania v reštaurácií U grófky Isabelly - obedňajšie menu od 4,50 €
 • rezervácia služieb pre váš zájazd - zdarma
 • káva alebo čaj pre pedagogický dozor - zdarma
 • ako darček magnetky Vojenskej expozície
2-dňový edukačný pobyt:
 • ubytovanie vo vojenskom štýle priamo v expozícii - 12 €
 • stravovanie v reštaurácii U grófky Isabelly (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) - 13,50 €
 • prehliadka expozície so sprievodcom - 5 €
 • prehliadka Ľubovnianskeho hradu a skanzenu - 3 €
 • prehliadka Stredovekého vojenského tábora - 3 €
 • možnosť zabezpečenia rôznych športových disciplín a zábavných programov (Veselá veda a vedecké pokusy, Sranda Banda kúzelnícka show, branné hry, športové disciplíny, airsoftové športové hry, súťaže) - od 2 do 18 €
 • rezervácia služieb pre váš zájazd - zdarma
 • ako darček magnetky Vojenskej expozície

Kontaktujte nás

Kontakt pre školy: 0907 996 342
(vybavuje Ing. Katarína Iľkovičová)
Kontaktný formulár