Denný letný tábor

Denný letný tábor

Pripravili sme si pre vás denný letný tábor, nabitý bohatým programom na každý deň. Vojenská expozícia Michala Strenka sa postará o ten pravý zážitok letného denného tábora, ktorý vašim deťom prinesie množstvo hier, tvorivých dielní, pokladových dobrodružstiev, rôznych kurzov prežitia alebo orientačných cvičení. Program tábora je nastavený tak, aby sa deti oboznámili so životom v lese, otestovali si svoje bádateľské schopnosti a zároveň rozvíjali svoj intelekt v rôznych výtvarných a tvorivých cvičeniach.

Čo vás čaká v dennom letnom tábore ?

- Tvorivé dielne a výtvarné kreslenie
- Bylinková škola a škola zvierat
- Zážitkové účenie za pomoci logických a strategických hier
- Orientácia v prírode
- Základy prežitia v prírode
- Športové strelecké súťaže v expozícií Michala Strenka
- Outdoorové hry v prírode
- Turistické výpravy
- Branné hry Michala Strenka
- Rôzne prehliadky vojenskej expozície, hradu a skanzenu.
- Pokladové hry za pomoci GPS prístrojov a rádiostaníc

Vedúci personál
Peter Štefančík
Katarína Ilkovičová
Prihláška do tábora 96.-Eur
Všeobecné podmienky
Zoznam termínov denného letného tábora 
1. termín : 6.7 - 10.7.2020. Pondelok až piatok, každý deň od 08:00 do 16:00 pre deti vo veku od 6 do 12 rokov
 
2. termín : 20.7 - 24.7.2020. Pondelok až piatok, každý deň od 08:00 do 16:00 pre deti vo veku od 6 do 12 rokov

3. termín : 17.8. - 21.8.2020. Pondelok až piatok, každý deň od 08:00 do 16:00 pre deti vo veku od 6 do 12 rokov
 . Aktuálne nahlásených 13 účastníkov


Čo je v cene tábora ?
- Pitný režim, 5x desiata, 5x obed,
 5x olovrant
- Skúsení animátori denných táborov
- Vstupy na atrakcie a prehliadky
- Animačný program, pomôcky na hry a tvorivé dielne, outdoorové vybavenie,