Airsoftový športový tábor

Sme tábor, v ktorom ťa čaká ten pravý airsoft, dobrodružstvo a množstvo nezabudnuteľných zážitkov.

Sme jednoducho Airsoftový športový tábor v réžií Slovenskej Airsoftovej Asociácie, ktorý ti poskytne to najlepšie, čo môžeš v airsofte zažiť!

Leto je už onedlho tu a s ním prichádza aj náš Airsoftový športový tábor, na ktorom ponúkame nezabudnuteľné zážitky plné zábavy, dobrodružstiev a pevných priateľstiev.

Airsoft ako hra alebo šport, veľmi pozitívne vplýva na rozvoj duševnej a fyzickej kondície. Jasné pravidlá učia pokore, rozvážnosti, cieľavedomosti, rešpektu a prirodzenej obozretnosti. Štýl hry, ktorý sa v airsofte používa, rozvíja osobnostnú sebareflexiu a buduje tímového ducha.

Na airsoftovom tábore zažiješ to najlepšie, čo airsoft môže dať. Vďaka profesionálnym inštruktorom a Slovenskej Airsoftovej Asociácií, zažiješ iný rozmer airsoftu než aký si zažil doteraz. Inštruktori v tábore sú z okruhu najlepších skúsených hráčov airsoftu.

Vyskúšaš si všetky typy airsoftu
 • Airsoft ako športová disciplína, ktorá prináša množstvo zábavy, akcie a adrenalínu.
 • Milsim airsoft pre pokročilých ti ukáže druhú tvár airsoftu, ktorá ťa naučí viac než len samotnú hru. Naučí ťa zvládať rôzne kritické situácie a odštartuje rozvoj osobnosti na maximum.
 • Milsim Larp airsoft a výučba Fair Play Game z teba spraví človeka so správnymi hodnotami a všetko to, čo si doteraz nechápal ti zapadne ako skladačka puzzle.
Naučíš sa plno užitočných vecí
 • Kurz orientácie v prírode: základy orientácie v prírode ťa hneď zoznámia s prostredí, v ktorom budeš pôsobiť nasledujúcich 7 dní. Svetové strany, orientácia na mape a navigovanie budú pre teba po tomto kurze hračkou.
 • Kurz rádiokomunikácie: naučíš sa ako správne komunikovať cez vysielačku a zistíš ako efektívne zvládať rôzne úlohy, ktoré budeš dostávať na diaľku od hlavného veliteľstva.
 • Kurz zdravovedy: zdravoveda z teba spraví zodpovedného parťáka, ktorý si bude vedieť poradiť v každej kritickej situácii, ktorá by mohla ohroziť tvoj tím a jeho misiu v simulácií.
 • Kurz prežitia v prírode: prežitie v prírode je základom každého skauta, vojaka a prieskumníka. Tento kurz ťa naučí základným pravidlám a princípom, ktoré zvýšia tvoje šance na prežitie.
Oboznámiš sa s pravidlami a fair play game
 • Bezpečnosť ochrany zdravia v tábore a poučenie o pravidlách tábora. Bezpečnosť a pravidlá tábora sú prísne kontrolované a v prípade opakovaného porušovania pravidiel si vyhradzujeme priestor na prepustenie účastníka z tábora!
 • Teória a používanie airsoftových zbraní ti ukáže správnu cestu ako bezpečne, rozumne a cieľavedome používať zbraň tak, aby jej použitie bolo plne uvedomelé a maximálne zodpovedné. Airsoftová zbraň je najlepšia cvičná zbraň, s ktorou si môže človek bezpečne osvojiť základné návyky používania zbraní všeobecne.
Nadobudneš vzácne skúsenosti a nezabudnuteľné zážitky
 • Budeš majstrom v taktickej streľbe vo všetkých disciplínach: nácvik streľby na terče ťa intuitívne prepojí s tvojou zbraňou a cieľom. Zlepšia sa tvoje reflexy, presnosť a začneš si uvedomovať všetky fyzikálne zákonitosti, ktoré sú potrebné k presnému zásahu
 • Osvojíš si tiché podávanie ručných signálov: tichý presun a kvalitné podávanie informácií sú základom úspechu každej hliadky. Preto ťa neminie kurz základných bojových signálov.
 • Nácvik taktických formácií ťa vždy udrží v hre: s tvojim tímom sa neraz dostaneš do situácie, ktorá si bude žiadať urgentné a rýchle rozhodnutie. Práve nácvik bojových formácií a manévrov ti pomôže zvládnuť kritické situácie, ktoré môžu ohroziť tvoju misiu.
 • Naučíš sa ako fungujú patroly, hliadkovanie a prieskum: patrola a hliadkovanie ťa naučia ako preskúmať nepriateľský terén bez toho, aby si ťa nepriateľ všimol. Zároveň sa naučíš ako brániť svoje teritórium tak, aby ťa nič neprekvapilo.
 • Taktika, stratégia a plánovanie ťa dostanú k tvojmu cieľu: príprava bojového plánu je proces plánovania misie v ktorom sa udáva vzdialenosť, rádiová komunikácia, ciele, ústupové body, trasy presunu a dodatočné zmeny rozkazu. S plánom budeš pripravený na všetko.

Zoznam turnusov

Harmonogram, tréning a hry sú prispôsobené pre každú vekovú kategoriu.

V prípade ak má účastnik pod 10 alebo nad 18 rokov prosím kontaktujte Veduceho tábora Peter Štefančik 0948 377 526

1. turnus (12.7. - 18.7.2020) - od 10 do 18 rokov: nábor uzavretý  
______________________________________________________________________

2. turnus (2.8. - 08.8.2020) - od 10 do 18 rokov: nábor otvorený
______________________________________________________________________
Počet výstroje na zapožičanie je obmedzený !
 1.Turnus : Voľných 0 kusy airsoftovej výstroje 
 2.Turnus : Voľných 2 kusov airsoftovej výstroje

Počet voľných miest na turnus 
1. Turnus : Voľných 0 miest z 50
2. Turnus : Voľných 8 miest z 50

Často kladené otázky

Pripoistenie detí do tábora
Aj keď je bezpečnosť účastníkov na prvom moeste, odporúčame vám pripoistiť svoje deti počas tábora. Cestovné poistenie od Európskej cestovnej poisťovne, ktorá je aktuálnym lídrom na trhu s cestovnými poisteniami, vám zabezpečí tieto benefity. Cena poistenia je 6,60 EUR na celú dobu tábora. Ak sa rozhodnete pripoistiť svoje dieťa, zaškrtnite v prihláške kolónku "chcem poistiť svoje dieťa".
O airsoftových zbraniach všeobecne
Upozorňujeme, že na tábore budú prebiehať hry s airsoftovými zbraňami. Všetci účastníci budú poučení o pravidlách bezpečnosti a manipulácie s airsoftovou zbraňou a ich dodržiavanie bude sústavne kontrolované. V prípade porušenia bezpečnostných pravidiel bude hráč vylúčený z hry. Ak sa tieto porušenia budú opakovať, organizátor si vyhradzuje právo vyradiť účastníka z tábora! Airsoftové zbrane rodičia odovzdávajú svojim deťom pri vstupe do tábora v nepriehľadnom obale. Účastník na airsoftovom tábore musí mať airsoftovú zbraň, nabíjačku , 2x batériu, okuliare alebo masku a vlastné strelivo 6mm (4 000 ks). V prípade ak nemáte airsoftovú výstroj, môžete si ju zapožičiať od nás. V tom prípade v prihláške zaškrtnite políčko “Chcete zapožičiať dieťaťu airsoftovú výstroj? “
Upozorňujeme, že počet výstroje je obmedzený. V cene 45 EUR za výstroj je zahrnuté: airsoftová zbraň, okuliare, maska, nabíjačka, batérie, taktická vesta a 4 000 ks 6mm streliva.
Ako to je so stravovaním?
Stravovanie v našom tábore prebieha v Reštaurácií u grófky Izabely. Zabezpečené sú raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. Rodičov žiadame, aby deťom do tábora nebalili žiadne dodatočné potraviny alebo sladkosti. Jedálniček je nutrične vyvážený a zodpovedá potrebám detí od 10 do 18 rokov. Ak má vaše dieťa špeciálne stravovanie, alebo drží nejakú diétu, žiadame vás, aby ste nás na to upozornili v prihláške (kolónka "Vaše otázky a pripomienky") a taktiež nás na to upozornili pri nástupe do tábora.
Je tábor vhodný pre moje dieťa?
Harmonogram a program tábora je prispôsobený tak, aby ho zvládal každý účastník vo veku od 10 do 18 rokov. Tábor je vhodný pre každé dieťa a program je nastavovaný individuálne. Individuálny program zabezpečuje rovnomerne rozloženie náročnosti a zaťaženia pre každú skupinu/ jednotlivca. Výnimky môžu nastať iba vtedy, ak má vaše dieťa problém s fyzickou námahou alebo iný osobný problém, o ktorom viete, že ho môže obmedzovať pri pohybových aktivitách - choroby, pooperačné následky, iné zdravotné ťažkosti. Žiadame vás, aby ste nás na to upozornili v prihláške (kolónka "Vaše otázky a pripomienky") a taktiež nás na to upozornili pri nástupe do tábora.
Pravidlá tábora
Samotné vedenie tábora a všetci inštruktori podliehajú hierarchickému veleniu, ktoré je založené na jasných pravidlách. Tieto pravidlá platia aj pre účastníkov tábora. Každý inštruktor dohliada na dodržiavanie pravidiel etiky, morálky, bezpečnosti a slušného správania. Ak účastník poruší pravidlá, je napomenutý svojím družinovým inštruktorom. Ak sa porušenie opakuje, je účastník napomenutý hlavným vedúcim tábora. Ak sa porušenie opäť opakuje, je účastník napomenutý na rannom nástupe pred všetkými účastníkmi tábora. V prípade opakovaného porušenia je účastník vylúčený z tábora. V takomto prípade nemá účastník právo žiadať o vrátenie peňazí za tábor.
Čo tábor účastnikom prinesie?
Prioritou airsoftového športového tábora je priblížiť deťom airsoftový šport a naučiť ich, ako ho správne a bezpečne praktizovať aj v budúcnosti. Snažíme sa deti naučiť všetky aspekty tohto športu a priblížiť im aké krásne a pozitívne zážitky pri ňom môžu dosiahnuť. Airsoft je jeden z mála športov, ktorý má veľké rozhranie fantázie a nie je zbytočne obmedzovaný uzavretými pravidlami ako napríklad pri futbale alebo inom ihriskovom športe. Práve veľká rozmanitosť rôznych simulácií v airsofte pozitívne vplýva na duševný a fyzický rozvoj osobnosti. Airsoft kladne vplýva aj na tímovú spoluprácu a poskytuje účastníkom veľkú možnosť zapojenia sa do rozmanitých úloh v hre, v ktorých si každý nájde to, čo ho najviac baví. Sebarozvoj pri tomto športe je jeden z najpozitívnejších aspektov airsoftu. Preto sme sa rozhodli robiť to, čo deťom naozaj prospieva.
Kde sa tábor koná?
Tábor sa koná priamo v expozícií Michala Strenka a jej okolí. Lesopark nad ľubovnianskym hradom poskytuje široké možnosti pre airsoft a tábory v prírode. Prostredie si môžete obzrieť cez google mapu.
Ako je zaistená bezpečnosť tábora?
Bezpečnosť je v našom tábore na prvom mieste! Všetky aktivity a práca s deťmi podliehajú prísnym pracovným postupom. V našich táboroch používame systém hierarchického velenia inštruktorov. Kontroly bezpečnosti sú vykonávané vždy pred a aj počas všetkých aktivít.
Kto je organizátorom tábora?
Organizátorom tábora je Nezisková organizácia Michala Strenka, ktorá má tím skúsených a zodpovedných vedúcich inštruktorov. Títo boli vyškolený v :
hlavný vedúci, zástupca hlavného vedúceho, oddielový vedúci a inštruktor oddielového vedúceho pre zotavovacie akcie ako aj pre všetky akcie, ktoré sú organizované v zmysle Zákona 281/2001 Z.z., s dôrazom na povinnosti usporiadateľa, jeho táborových pracovníkov a všetko čo s tým súvisí.

Viac tu: https://skolenia.webnode.sk/

hlavný vedúci, zástupca hlavného vedúceho, oddielový vedúci a inštruktor oddielového vedúceho pre zotavovacie akcie ako aj pre všetky akcie, ktoré sú organizované v zmysle Zákona 281/2001 Z.z., s dôrazom na povinnosti usporiadateľa, jeho táborových pracovníkov a všetko čo s tým súvisí

Viac tu: https://skolenia.webnode.sk/
hlavný vedúci, zástupca hlavného vedúceho, oddielový vedúci a inštruktor oddielového vedúceho pre zotavovacie akcie ako aj pre všetky akcie, ktoré sú organizované v zmysle Zákona 281/2001 Z.z., s dôrazom na povinnosti usporiadateľa, jeho táborových pracovníkov a všetko čo s tým súvisí

Viac tu: https://skolenia.webnode.sk/
hlavný vedúci, zástupca hlavného vedúceho, oddielový vedúci a inštruktor oddielového vedúceho pre zotavovacie akcie ako aj pre všetky akcie, ktoré sú organizované v zmysle Zákona 281/2001 Z.z., s dôrazom na povinnosti usporiadateľa, jeho táborových pracovníkov a všetko čo s tým súvisí

Viac tu: https://skolenia.webnode.sk/
hlavný vedúci, zástupca hlavného vedúceho, oddielový vedúci a inštruktor oddielového vedúceho pre zotavovacie akcie ako aj pre všetky akcie, ktoré sú organizované v zmysle Zákona 281/2001 Z.z., s dôrazom na povinnosti usporiadateľa, jeho táborových pracovníkov a všetko čo s tým súvisí.

Viac tu: https://skolenia.webnode.sk/
hlavný vedúci, zástupca hlavného vedúceho, oddielový vedúci a inštruktor oddielového vedúceho pre zotavovacie akcie ako aj pre všetky akcie, ktoré sú organizované v zmysle Zákona 281/2001 Z.z., s dôrazom na povinnosti usporiadateľa, jeho táborových pracovníkov a všetko čo s tým súvisí.

Viac tu: https://skolenia.webnode.sk/
hlavný vedúci, zástupca hlavného vedúceho, oddielový vedúci a inštruktor oddielového vedúceho pre zotavovacie akcie ako aj pre všetky akcie, ktoré sú organizované v zmysle Zákona 281/2001 Z.z.,

Viac tu: https://skolenia.webnode.sk/
hlavný vedúci, zástupca hlavného vedúceho, oddielový vedúci a inštruktor oddielového vedúceho pre zotavovacie akcie ako aj pre všetky akcie, ktoré sú organizované v zmysle Zákona 281/2001 Z.z.,

Viac tu: https://skolenia.webnode.sk/
hlavný vedúci, zástupca hlavného vedúceho, oddielový vedúci a inštruktor oddielového vedúceho pre zotavovacie akcie ako aj pre všetky akcie, ktoré sú organizované v zmysle Zákona 281/2001 Z.z.,

Viac tu: https://skolenia.webnode.sk/

hlavný vedúci, zástupca hlavného vedúceho, oddielový vedúci a inštruktor oddielového vedúceho pre zotavovacie akcie ako aj pre všetky akcie, ktoré sú organizované v zmysle Zákona 281/2001 Z.z., s dôrazom na povinnosti usporiadateľa, jeho táborových pracovníkov a všetko čo s tým súvisí.

V tábore je zabezpečený zdravotnícky personál, ktorý je vždy pripravený pre účastníkov tábora.

Čo všetko je v cene?
V cene tábora je všetko čo účastník bude potrebovať - strava 5x denne , vstupenky na kultúrne podujatia, platené programy, pitný režim. O dopravu účastníka na tábor a z neho sa rodič stará sám. Odporúčame pribaliť aj vreckové v o výške 15 EUR, ktoré deťom stačí na nákup maličkostí. Rodičom odporúčame poistiť deti cestovným poistením (6,60 EUR na celé obdobie tábora).
Ako objednať tábor?
Tábor si môžete jednoducho objednať vyplnením tejto internetovej prihlášky. Za záväzne prijatú sa prihláška považuje až po zaplatení celej ceny tábora. Po vyplnení prihlášky a jej následnej úhrade vám zašleme potvrdzovací e-mail, v ktorom vás budeme informovať o jej prijatí a zaplatení tábora.
Je tábor akreditovaný?
Naše tábory sú akreditované a spĺňajú všetky hygienické normy. Tábor sa koná priamo v expozícii Michala Strenka so zemľankovým ubytovaním (príbytok zapustený do zeme) a vojenskými stanmi. Kapacita lôžok v zemliankovom ubytovaní je 36 osôb. Kapacita lôžok vo vojenských stanoch je 30 osôb. Stany a zemlianky sú vykurované vlastným centrálnym kúrením. Každý účastník tábora má svoju posteľ a úložný priestor slúžiaci na odkladanie osobných vecí a vybavenia. Objekt je vybavený vlastným hygienickým a sociálnym zariadením rozdeleným osobitne pre ženy a mužov.