Rescue Security Assistance Force

Memorandum

o vzájomnej spolupráci a pomoci pri riešení krízových a mimoriadnych situácii v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa

Otvoriť dokument