Letné tábory 2019

Vyberte si jeden z dvoch detských táborov ktoré sme pripravili pre maximálny zážitok z letných prázdnin. Vyberať môžete z dvoch táborov. Airsoftový športový tábor a Edukačný tábor v prírode .

Airsoftový Športový Tábor

Edukačný tábor v prírode

Kto stojí za týmito tábormi ?

Spolupráca týchto organizácií vytvára jedinečný zážitkový a edukačný program pre vaše deti. Každá z organizácií ma jasne definované zameranie a sústredi sa iba na tú činosť v ktorej je aj odborníkom. Práve preto vám vieme zaručiť tu najvyššiu kvalitu Bezpečnosti, Športu , Organizácie , zábavy , psychologickej a zdravotnícke starostlivosti

Airsoftový Klub Stará Ľubovňa už viac ako 15 rokov organizuje a stará sa o verejné podujatia pre airsoftových hráčov najme z okresu Stará Ľubovňa. Cieľom klubu je vytváranie voľnočasových aktivít pre deti a mládež ktoré pozitívne vplývajú na fyzickú a duševnú kondíciu osobnosti. Dlhodobými skúsenosťami s airsoftovím športom vie ASK-SL poskytnúť užitočné skúsenosti v organizácií rôznych športových podujatí.

Peter Štefančik predseda OZ ASK-SL aktívny inštruktor airsoftu a vychovávateľ mladých airsoftových športovcov je v obore viac ako 8 rokov. Má dlhodobé skúsenosti s prácov z ľudmi a organizovaním verejných a airsoftových podujatí. Jeho skúsenosti so skautských táborov mu napomáhajú pri vedení a spoluorganizácií firemných podujatí a detských táborov

Peter Štefančik a jeho tím zabezpečuje
– Organizačné zabezpečenie a harmonogram podujatí pre účastníkov MSC
– Logistické zabezpečenie ( plánovanie akcií, rozdeľovanie zodpovedností, manažment inštruktorov)
– Vzdelávacie a edukačné aktivity spojené s airsoftovou športovou tematikou
– Hlavný dozor bezpečnosti ochrany zdravia pri práci s Airsoftovým vybavením.
– Hlavný správca rádiokomunikácie a stálej bezpečnostnej frekvencie pre záchranné zložky
– Kontrolnú činnosť dodržiavania bezpečnosti v a mimo tábora
– Kontrolnú činnosť správnych postupov inštruktorov

  • Nezisková organizácia Michala Strenka je organizácia ktorá započala svoje aktivity začiatkom roka 2014. Cieľom organizácie bolo vybudovanie vojenskej expozície na počesť hrdinu Michala Strenka ktorý bojoval v južnom pacifiku v rokoch 1942 až 1945 . Cieľom expozície je vzdelávanie mládeže a dospelých občanov v uvedomení si vážnosti a dôsledkov ktoré vojna prináša .

Branislav Ilkovič skúsený inštruktor a zakladateľ Expozície sa už viac ako 10 rokov snaží vzdelávať deti a mládež v branných aktivitách.Taktiež so svojím tímom organizujú vzdelávacie podujatia ktoré slúžia pre deti základných a stredných škôl. Od Založenia expozície aktívne inovuje jej prostredie a buduje lepšie socialne zabezpečenie pre jej návštevníkov.

Branislav Ilkovič a jeho tím zabezpečuje
– Zdravotnícke zabezpečenie a zdravotnícky personál
– Technické Zabezpečenie ( Ubytovanie, stravovanie, dopravu terénnymi vozdilami )
– Vzdelávacie a edukačné aktivity spojené sbrannou a vojenskou tematikou
– Kontrolnú činnosť dodržiavania hygieny
– Kontrolnú činnosť dodržiavania bezpečnosti v a mimo tábora
– Kontrolnú činnosť správnych postupov inštruktorov

Slovenská Airsoftová Asociácia mladá organizácia ktorá bola vytvorená hlavne kvôli podpore airsoftu na slovensku. SAA zastrešuje všetkých hráčov airsoftu na slovensku a vytvára podmienky priaznivé na rozvoj tohoto krásneho športu.
SAA sa snaží do airsoftu vniesť jasné pravidlá, právne zodpovednosti a povinnosti pre každého organizátora a hráča airsoftu.

Asociácia je treťou kontrolnou stranou ktorá dohliada na dodržiavanie bezpečnosti a pravidiel v MSC spojených s airsoftom a všetkých jeho odvetví.

Asociácia sa postará o to aby
– Bol jeden organizátor ktorý bude kontrolným orgánom na dodržiavanie bezpečnosti a dodržiavanie všeobecných airsoftových pravidiel.