Vojensko historická expozícia

Projekt

Pod záštitou ministerstva obrany Slovenskej republiky

Dokument
Pod záštitou mesta Stará Ľubovňa
Dokument

Financovanie projektu

Celý tento projekt je finančne veľmi nákladný, preto by sme Vás chceli požiadať o akúkoľvek pomoc:

  • získať dotácie, pomocou ktorých sa vybuduje vonkajšia a vnútorná expozícia,
  • získať záštitu Ministerstva obrany SR prípadne iných ministerstiev (Ministerstvo zahraničných vecí SR, Ministerstvo kultúry SR),
  • osloviť Ministerstvo obrany SR o podporu vo forme zapožičania alebo darovania vojenskej techniky, výstroje, výzbroje pre expozíciu venovanú 2.sv.vojne, ale aj pre expozíciu súčasného pôsobenia ASSR v mierových misiách a pre potreby propagácie samotnej Vojenskej expozície Michala Strenka,
  • osloviť ministerstvá obrany krajín zúčastnených v konflikte 2.sv.vojny s požiadavkou o podporu formou zapožičania alebo darovania vojenskej techniky, výstroje, výzbroje alebo formou finančného daru na vybudovanie expozície,