Teambuilding

Pre rozvoj spolupráce vo vašej firme

Cieľom našej spoločnosti je ponúknuť vám a vašej firme, formu zážitkového vzdelávania vaších zamestnancov a kmeňových pracovníkov, za pomoci originálneho outdoorového programu priamo v našej Vojenskej Expozícií michala Strenka. Okolité kultúrne pamiatky, vojenská expozícia a teambuilding v obklopení krásnych ľubovnianskych lesoch, vám poskytne jedinečné zážitky na ktoré sa len tak nezabúda.

čo vám náš program prinesie ?
 • Pozitívne vzťahy na pracovisku
 • Efektívnu Komunikáciu na pracovisku
 • Efektívnu kolektívnu spoluprácu
 • Odstraňovanie predsudkov, pochybností
 • Riešeniá problémov slabej produktivity spoločnosti
 • Sceľovanie kolektívu
 • Zvyšujeme váš podiel na trhu

V programe môžete očakávať

 • Zážitky a skúsenosti / zážitkové učenie
 • Zážitok nereálne reálnych situácií
 • Vykročenie z komfortnej zóny
 • Spoluprácu v malej sociálnej skupine
 • Skupinové rozbory a sebareflexiu
 • Množstvo nezabudnuteľných zážitkov
 • Jedinečnú Milsim alebo larp simuláciu
 • Možnosti programovania náročnosti
 • Kolektívnu spoluprácu
 • Sceľuje silu tímového ducha
 • Zlepšenie asertivity a komunikácie každej osobnosti
 • Uvedomenie si dôležitosti spolupráce na jednotlivých projektoch
 • Odhaľovanie osobností ich silných a slabých stránok
 • Zlepšenie dôvery medzi členmi tímu
 • Zlepšenie produktivity pracovných tímov
 • Pozitívny prínos pre efektívnu spoluprácu na projektoch.

Nechajte si vypracovať cenovú ponuku
Stačí ak vyplníte krátky formulár na základe ktorého vám budeme môcť predložiť cenovú ponuku pre váš teambuilding. Cena vašeho teambuildingu sa odvýja od počtu osôb , formy ubytovania, stravovani a dalších faktorov. Po viplnení formulára a vyplnení hrubej cenovej ponuky vás budeme kontaktovať a následne dohodneme detaily vášho podujatia.
Jednoduché vypracovanie cenovej ponuky
Bližšie informácie k vášmu teambuildingu
Ubytovanie a stravovanie

Samozrejmosťou je komplexná starostlivosť o našich zákazníkov. Vieme vám poskytnúť originálne zákopové ubytovanie v plnom vojenskom štýle alebo veľkolepé hostiny na hrade Stará Ľubovňa s dobovím oblečením a jedálničkom z 18 storočia.Taktiež vieme zabezpečiť ubytovanie v blízkom hoteli alebo klasické stravovanie v reštaurácii u Grófky Izabeli.

Časová náročnosť
Časová náročnosť je individuálna odvíja sa od požiadaviek zákazníka . Naša spoločnosť odporúča organizáciu minimálne dvojdňových podujatí pri ktorých majú účastníci čas dostať sa do princípu zážitkového vzdelávania a vytvára hlbšie citové a tímové prepojenia.
Doprava

Ak nemáte čas starať sa o logistiku a prepravu, postaráme sa o kompletné zabezpečenie odvozu pre účastníkov programu.Dopravu osôb vieme zabezpečiť v rámci celého slovenska za pomoci externých firiem na prepravu osôb.

Je program teambuildingu náročný ?

Program našeho teambuildingu je náročný len do tej miery do akej si ho nastavíte vy samy.Samotný program vieme nastaviť na rôzne náročnosti.

Spravidla je najnižšia náročnosť programu zabezpečovaná technickými prostriedkami alebo úpravou outdoor programu do takej miery aby účastník vynaložil iba toľko energie koľko je potrebnej na dosiahnutie vzdelávacieho cieľa.

Pre aké vekové kategórie je program vhodný ?
V našom programe neexistujú vekové hranice. Program je vhodný pre každú vekovú kategoriu a je stále prispôsobený tak, aby si každý účastník odniesol čo najviac zážitkov a pozitívnych skúseností.
Je maximálny a minimálny počet osôb na teambuilding ?

Aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky je potrebné dodržiavať určité pravidlá. Jedno z nich je aj počet účastníkov na jeden vzdelávací program. Minimálny počet účastníkov sú 4 účastníci a maximálny počet je 20 účastníkov .