logorsaf

Memorandum o vzájomnej spolupráci
a pomoci pri riešení krízových a mimoriadnych situácii v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa
Memorandum - DOKUMENT