Wojskowo-historyczna ekspozycja

Hlavné ciele projektu

 • oddanie pamięci poległym w II wojnie światowej i podkreślenie udziału naszych rodaków w antyfaszystowskim oporze w naszym regionie i na świecie,
 • uprzedzenie obecnego pokolenia, że każda wojna przynosi tylko skazę i zniszczenie, które podważają prymat ludzkiej cywilizacji i prowadzą do upadku ludzkości jako całości,
 • ostrzeżenie zwłaszcza młodego pokolenia przed tym, co przynosi wojna, a jednocześnie przypomnienie starszemu pokoleniu, że nigdy nie wolno nam zapomnieć o cierpieniach naszych rodziców i dziadków na wojnie,
 • oddanie pamięci i hołdu dla osobistości Michala Strenki, rodaka ze wsi Jarzębina,
 • przy współpracy z gminą Jarzębina wybudowanie miejsce pamięci Michalovi Strence w sąsiedztwie jego domu rodzinnego,
 • bezpośrednio na terenie wystawy stopniowe wbudowywanie miejsca pamięci osobistości Michala Strenki (ewent. również innych naszych rodaków), gdzie będą się regularnie odbywać pamiątkowe uroczystości,
 • część budynku będzie służyć jako dom dla weteranów na znak szacunku i podziękowania za służbę ojczyźnie,
 • wybudowanie pawilonów wojskowej techniki historycznej z insygniami przynależności do państwa, ewent. narodowości, które walczyły w II wojnie światowej,
 • prezentacja wojskowych historycznych technik - skorzystanie z możliwości wypożyczenia sprzętu wojskowego i zbiorów historycznych z Ministerstwa Obrony i Ministerstwa Kultury w celu uruchomienia całego projektu,
 • organizowanie pokazów historycznych, bitew i walk przez entuzjastów historii wojskowej, we współpracy z armią słowacką, w celu promowania udziału naszych żołnierzy w bieżących misjach pokojowych i ich działalności w krajach zagrożonych konfliktami wojennymi,
 • nawiązanie współpracy z zagranicznymi partnerami, którym idea zrealizowania wystawy będzie czymś bliskim i przyjemnym; zwłaszcza zwrócenie się do strony amerykańskiej, gdzie osobistość M.S. w kontekście II wojny światowej ma swoje odniesienie,
 • zwrócenie się do ekspertów i znawców historii II wojny światowej w celu wykorzystania ich wiedzy fachowej do opisania i udokumentowania wewnętrznej części ekspozycji związanej z osobistością M.S. jak i również z bitwami toczonymi w naszym regionie,
 • współpraca ze wszystkimi podmiotami, które w jakikolwiek sposób będą wspierać ideę utworzenia Wojskowo-historycznej ekspozycji,
 • w efekcie końcowym uczynić region Ľubovnian atrakcyjniejszym dla wszystkich turystów i gości miasta Stará Ľubovňa oraz całego regionu Prešov,
 • zapoznanie młodzieży szkolnej oraz innych instytucji edukacyjnych z ofertą turystyczną w naszym regionie,
 • organizowanie dziecięcych obozów tematycznych i atrakcji, które będą wspierać rozwój fizyczny i psychiczny dzieci i młodzieży (ścieżka wspinaczkowa),
 • utrzymanie wybranych typów sprzętu militarnego w stanie funkcjonalnym, tak aby można je było rozmieścić w regionie w nagłych wypadkach czy klęskach żywiołowych na zasadzie dobrowolnej grupy ratowniczej.